waarneming

Aalst Burchtstraat

archeologisch element
ID
979815
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979815

Beschrijving

Er werd in totaliteit 446m² van het projectgebied (675m²) onderzocht. Een aaneengesloten oppervlak van 406m² werd afgegraven en additioneel werd een sleuf van ca. 40m² eveneens afgegraven. In het overige gedeelte van het projectgebied werd niet gegraven, waardoor archeologische werfbegeleiding hier niet noodzakelijk was. Het onderzoeksterrein was volledig verstoord, waardoor er geen sprake is van een intacte bodemopbouw of gaafheid van de bodem. Er werden geen sporen noch vondsten aangetroffen tijdens het veldwerk. Aan de oostelijke zijde van het projectgebied werden ingemetselde rioleringen vastgesteld en een beerput, deze behoorden echter toe aan een oudere bouwfase van het huidige gebouw en waren bovendien nog steeds in gebruik. De aanwezigheid van rioleringen en de beerput maakten echter duidelijk dat de verstoring van het bodemarchief dieper gaat dan de bestaande vloerplaat.


Bron     : Verleysen A. 2019: Eindverslag van werfbegeleiding Tereos te Aalst (Oost-Vlaanderen), ADEDE Archeologisch Rapport 389. Gent: ADEDE bvba.
Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  : 21-08-2020

Gebeurtenis:
  • Werfbegeleiding Aalst Burchtzone
    • Bron: Verleysen A. 2019: Eindverslag van werfbegeleiding Tereos te Aalst (Oost-Vlaanderen), ADEDE Archeologisch Rapport 389. Gent: ADEDE bvba.
      Literatuur (2019)
    • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/372

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aalst Burchtstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979815 (Geraadpleegd op 21-06-2021)