waarneming

Deinze Landegem Kerk

archeologisch element
ID
979818
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979818

Beschrijving

De site vertoonde noch tijdens de graafwerken, noch op het niveau van de maximale uitgraafdieptes archeologische waarden. Binnen de westelijke en oostelijke zone was enkel een recente ophogingslaag in het vlak zichtbaar, bestaande uit baksteen- en mortelfragmenten. Tussen eerdergenoemde zones vond een minimale afgraving plaats, die situeerde binnen de bestaande onderfundering van de voormalige verharding, bestaande uit steenslag.
De ondergrens van de geplande en uitgevoerde uitgraving situeerde over het volledige advies binnen de recente ophogingslagen, bestaande uit zandlagen met steenslag. Er werd bijgevolg geen relevant archeologisch niveau, sporen en/of vondsten vastgesteld. De beschermende buffer bleek m.a.w. voldoende.


Bron     : Fredrick K. & Vanden Borre J. 2019: Eindverslag Opgraving Landegem, Kerk, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1033. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Gebeurtenis:
  • Werfbegeleiding Deinze Landegem Kerk
    • Bron: Fredrick K. & Vanden Borre J. 2019: Eindverslag Opgraving Landegem, Kerk, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1033. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
      Literatuur ()
    • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/374

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Deinze Landegem Kerk [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979818 (Geraadpleegd op )