waarneming

Oostende Airport

archeologisch element
ID
979821
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979821

Beschrijving

Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek al snel dat het terrein met ca. 1m was opgehoogd, vermoedelijk met materiaal van een nabijgelegen bouwput, gezien het ophogingsmateriaal weinig afwijkt van de oorspronkelijke bodem. Dit verklaart eveneens het foutief interpreteren van de controleboringen uitgevoerd in het kader van de archeologienota. Door de ophogingen vormden de geplande werken geen bedreiging voor het archeologisch bodemarchief. Er werden dan ook geen archeologische sporen geregistreerd tijdens dit onderzoek.


Bron     : Vanhoutte C. 2019: Archeologische opgraving. Verslag van resultaten. Eindverslag. Oostende Airport (prov. West-Vlaanderen). Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Gebeurtenis:
  • Opgraving Oostende Airport
    • Bron: Vanhoutte C. 2019: Archeologische opgraving. Verslag van resultaten. Eindverslag. Oostende Airport (prov. West-Vlaanderen). Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
      Literatuur ()
    • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/384

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oostende Airport [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979821 (Geraadpleegd op )