waarneming

Vooronderzoek Laarne Vagevuurstraat

archeologisch element
ID
979857
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979857

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen greppels en paalsporen aan het licht, waarvan de datering onduidelijk is. De greppels dienden vermoedelijk voor afwatering en/of voor de begrenzing van percelen. De paalsporen konden niet aan een structuur worden toegewezen.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Greppels en paalsporen

Typologie: greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
18 archeologisch relevante sporen, met name 6 greppels en 12 paalsporen. Geen enkel spoor bevatte vondsten. De greppels hadden een noord-zuid oriƫntatie en dienden vermoedelijk voor afwatering en/of voor de begrenzing van percelen. De paalsporen konden niet aan een structuur worden toegewezen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Laarne Vagevuurstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979857 (Geraadpleegd op )