waarneming

Gent Graaf Van Vlaanderenplein

archeologisch element
ID
979861
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979861

Beschrijving

Bij de afbraak van de gebouwen werd de overwelfde Scheldearm gelokaliseerd. Op basis van die gegevens werden 5 proefsleuven/putten uitgezet. Enkel dempings- en ophogingspakketten werden aangetroffen, samen met zware 19de-20ste eeuwse funderingen in baksteen. Het aardewerk in de opvullingspakketten werd globaal in de post-middeleeuwen gedateerd.


Auteurs :  Lemay, Nancy
Datum  : 25-08-2020

Postmiddeleeuws aardewerk

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gent Graaf Van Vlaanderenplein [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979861 (Geraadpleegd op 23-06-2021)