waarneming

Essen Collector Over d'Aa (22.606U)

archeologisch element
ID
979886
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979886

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6670
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Op deze locatie is een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek leverde geen archeologische vondsten op. Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen greppels aan het licht. De datering van deze sporen is onduidelijk wegens het ontbreken van vondsten.


Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie greppels, geen vondsten

Resultaten van het verkennend booronderzoek

Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er kwamen geen indicatoren voor steentijdartefactensites aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Essen Collector Over d'Aa (22.606U) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979886 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.