waarneming

Essen Collector Over d'Aa (22.606U)

archeologisch element
ID
979886
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979886

Beschrijving

Op deze locatie is een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek leverde geen archeologische vondsten op. Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen greppels aan het licht. De datering van deze sporen is onduidelijk wegens het ontbreken van vondsten.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie greppels, geen vondsten

Resultaten van het verkennend booronderzoek

Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er kwamen geen indicatoren voor steentijdartefactensites aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Essen Collector Over d'Aa (22.606U) [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979886 (Geraadpleegd op )