waarneming

Nazareth 'S Gravenstraat

archeologisch element
ID
979900
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979900

Beschrijving

Na een landschappelijk booronderzoek werd beslist om enkel de westelijke zone aan een proefsleuvenonderzoek te onderwerpen. Er werden vijf sleuven aangelegd. Er werd geen enkel archeologisch relevant spoor aangetroffen.


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nazareth 'S Gravenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979900 (Geraadpleegd op )