waarneming

Waregem Franklin Rooseveltlaan

archeologisch element
ID
979901
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979901

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werd vastgesteld dat er mogelijk nog potentie was voor het aantreffen van sporensites. Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen op. Enkel recente verstoringen of natuurlijke sporen. Er werden in totaal zes proefsleuven aangelegd.


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waregem Franklin Rooseveltlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979901 (Geraadpleegd op )