waarneming

Nieuwerkerken Grotestraat Mukkeberg

archeologisch element
ID
979905
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979905

Beschrijving

Na het vooronderzoek door middel van proefsleuven werden 2 zones geselecteerd voor verdere opgraving. Een zone betrof een deel van een erf uit de Volle Middeleeuwen de andere zone werd afgebakend omwille van de aanwezigheid van een houtskoolmeiler in het vooronderzoek. De opgravingszone bevatte een deel van het erf afgebakend door greppels. Binnen het erf werd slechts 1 structuur herkend. Het structuurtype en het bijhorende vondstmateriaal wijst op een datering in de volle Middeleeuwen. De zone van de houtskoolmeiler leverde nog extra houtskoolrijke sporen op maar geen andere sporen of artefacten. Een C14 datering op een van deze sporen gaf als resultaat IJzertijd-Romeinse tijd.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 28-08-2020

Erf volle Middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Context: gebouwplattegronden, paalkuilen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Aardewerk Middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Houtskoolmeilers

Context: structuren voor houtskoolproductie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Houtskoolrijke sporen waarvan 1 spoor gedateerd werd op basis van C 14. De datering gaf tussen de 110 BC en 60 AD als resultaat.

Lithische materiaal

Datering: mesolithicum, neolithicum
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Deel van een gepolijste bijl en een fragment van klingkern.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwerkerken Grotestraat Mukkeberg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979905 (Geraadpleegd op 23-06-2021)