waarneming

Wielsbeke Ooigemstraat

archeologisch element
ID
979915
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979915

Beschrijving

Van 9 mei tot 14 mei 2019 werd binnen de grenzen van het onderzoeksgebied een landschappelijk booronderzoek (53 boringen) uitgevoerd. Hieruit bleek dat verschillende zones in aanmerking kwamen voor een verkennend archeologisch booronderzoek (uitgevoerd tussen 17 en 23 september 2019). Na het uitvoeren van 44 boringen werd geconcludeerd dat het onderzoeksgebied zich situeerde binnen een sterk variërend en dynamisch rivierlandschap. Waardoor de verwachting naar laag werd bijgesteld, voor het aantreffen van steentijdartefactensites. Er werd daarom besloten om na 44 boringen het verkennend archeologisch booronderzoek te staken. In de boringen werd baksteenmateriaal en postmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. Het proefsleuvenonderzoek dat plaatsvond tussen 25 en 30 september 2019 leverde geen archeologisch relevante sporen op.


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  : 28-08-2020

Nieuwe Tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele scherven postmiddeleeuws aardewerk en stukjes baksteen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wielsbeke Ooigemstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979915 (Geraadpleegd op 23-06-2021)