waarneming

Antwerpen Boekenberglei

archeologisch element
ID
979921
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979921

Beschrijving

In totaal werden 217 sporen aangetroffen, waaronder paal- en (afval)kuilen, grachten, greppels en muurwerk alsook twee bakstenen torens. Vermoedelijk behoren de oostelijk gelegen gracht met noordoost-zuidwest oriëntatie en de paalsporen net ten westen ervan tot de laatmiddeleeuwse hoeve, de voorloper van het latere Lanteernhof. Het muurwerk en een groot deel van de paalkuilen behoren tot de 16de, 17de eeuwse lusthoffase van het Lanteernhof dat opgericht werd omstreeks 1539. De grotere afvalkuilen die aangetroffen werden in de centrale zone lijken van recentere aard te zijn, uit de 17de- 19de eeuw. Uit de Tweede Wereldoorlog dateren de dumpkuilen van Amerikaanse kogels. Het zwaartepunt van de site ligt echter op de sporen en het muurwerk uit de 16de eeuw, de lusthoffase.

De sporen dateerden van de late middeleeuwen tot de 20ste eeuw na de afbraak van het Lanteernhof. De sporen kunnen opgedeeld worden in drie fasen. Een eerste groep bestaande uit een gracht en paalsporen bij een oostelijk gelegen gracht dateren van voor de bouw van het Lanteernhof in 1539 en behoren wellicht tot de hoeve met bijhorende gebouwen die er stonden wanneer Joris Vezelaer de gronden aankocht. Een tweede groep sporen met als belangrijkste het muurwerk en de gedempte omgrachting, behoren tot de lusthoffase van toen het Lanteernhof een groot omwald en omgracht kasteel was tijdens de 16de-17de eeuw. Uit archiefbronnen blijkt dat het kasteel tussen 1533 en 1535 reeds bestond of in aanbouw was.

Een laatste groep zijn recentere kuilen die dateren uit de 18de, 19de eeuw toen de glorietijd van het Lanteernhof voorgoed voorbij was en een deel van de gebouwen afgebroken waren en er een hoeve op werd gebouwd. Uit de periode van Wereldoorlog II werd een concentratie Amerikaanse kogels aan het licht gebracht.


Bron     : Beldé G. 2019: Archeologisch onderzoek van de noordelijke helft van het Lanteernhof, te Deurne (prov. Antwerpen). Archeologierapport, ABO Archeologische Rapporten 783. Aartselaar: ABO.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 31-08-2020

Laatmiddeleeuwse hoeve

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), hoeven, paalsporen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Antwerpen Boekenberglei
  • Bron: Beldé G. 2019: Archeologisch onderzoek van de noordelijke helft van het Lanteernhof, te Deurne (prov. Antwerpen). Archeologierapport, ABO Archeologische Rapporten 783. Aartselaar: ABO.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/396

Nieuwe Tijd landhuis

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: landhuizen, paalkuilen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Antwerpen Boekenberglei
  • Bron: Beldé G. 2019: Archeologisch onderzoek van de noordelijke helft van het Lanteernhof, te Deurne (prov. Antwerpen). Archeologierapport, ABO Archeologische Rapporten 783. Aartselaar: ABO.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/396

Beschrijving:
De diepgefundeerde muren die de tuinzone aan de noord- en westzijde afbakenden werden aangetroffen. Ze waren opgetrokken in baksteen afgewisseld met natuurstenen speklagen.

Nieuwste Tijd kuilen

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Antwerpen Boekenberglei
  • Bron: Beldé G. 2019: Archeologisch onderzoek van de noordelijke helft van het Lanteernhof, te Deurne (prov. Antwerpen). Archeologierapport, ABO Archeologische Rapporten 783. Aartselaar: ABO.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/396

Beschrijving:
Uit een latere fase dateren de grote ronde kuilen in de centrale zone. De meest bijzondere materiële vondst in één van deze kuilen was een concentratie van afgedankte verfpotten in verschillende vormen en maten met resten olieverf erin en op de randen, een houten roerstok en textielfragmenten (schildersdoek).

WO II munitie

Datering: WO II
Typologie: archeologische objecten
Gebeurtenis:
 • Opgraving Antwerpen Boekenberglei
  • Bron: Beldé G. 2019: Archeologisch onderzoek van de noordelijke helft van het Lanteernhof, te Deurne (prov. Antwerpen). Archeologierapport, ABO Archeologische Rapporten 783. Aartselaar: ABO.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/396

Beschrijving:
Uit de periode Wereldoorlog II werden nog drie concentraties met munitie gevonden. Het ging om honderden kogels van twee kalibers.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Antwerpen Boekenberglei [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979921 (Geraadpleegd op 23-06-2021)