waarneming

Rijksweg Zwembadcomplex

archeologisch element
ID
979923
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979923

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6535
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werden 38 archeologische sporen geregistreerd. De meerderheid van deze sporen betreffen paalsporen, grachten en greppels en enkele kuilen. Een achttal paalsporen konden toegewezen worden aan een bootvormige, volmiddeleeuwse houtbouwstructuur. Naast een gebouw werden verschillende grachten en greppels aangetroffen die mogelijks deel uitmaken van de erfafbakening en/of erfindeling. Eveneens een (water)kuil werd aangetroffen in het noorden van het plangebied. Deze structuren betreffen bewoningssporen uit de volle middeleeuwen. Uit de late middeleeuwen dateren enkele greppels. We kunnen dus stellen dat het plangebied langdurig in gebruik was als landbouwgebied en lokaal rurale bewoning kende sedert de middeleeuwen tot het in de jaren 1980 werd ingericht als sportcomplex. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Laatmiddeleeuwse greppels

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het aardewerk betreft grijs gedraaid aardewerk.

Ongedateerde sporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Volmiddeleeuwse bewoning

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), paalsporen
Materiaal: aardewerk, houtskool, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In deze potentiële gebouwstructuur meet het gebouw ongeveer 10m lang bij 6m breed. Gezien de vorm van het gebouw spreken we van een bootvormig gebouwtype. Tijdens de proefsleuven uit het spoor S40 werden een vijftal wandscherven grijs (gereduceerd gebakken) gedraaid aardewerk, met fijne zandverschraling, gerecupereerd. Verder werden tijdens de opgraving nog enkele scherven volmiddeleeuws grijs aardewerk aangetroffen, een wetsteen en intrusief (Romeins?) bouwmateriaal, eveneens zoals tijdens het proefsleuvenonderzoek het geval was.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rijksweg Zwembadcomplex [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979923 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.