waarneming

Lievegem Durmstraat

archeologisch element
ID
979930
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979930

Beschrijving

Tijdens een onderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven uitgevoerd na een bureauonderzoek en landschappelijke boringen werd behalve een verstoorde zone, enkel een kuil met scherpe aflijning aangetroffen uit de Nieuwste Tijden. De kuil bevatte geen dateerbaar materiaal.


Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Kuil uit nieuwste tijden

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lievegem Durmstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979930 (Geraadpleegd op )