waarneming

Gooik Kester Edingsesteenweg 288

archeologisch element
ID
979931
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979931

Beschrijving

In totaal werden drie werkputten aangelegd waarbinnen vijf sporen werden aangetroffen, in alle gevallen (paal)kuilen. Deze sporen konden allen in de Romeinse periode geplaatst worden en maakten deel uit van de vicus van Kester. Het was niet mogelijk om een bepaalde functie toe te kennen aan deze sporen maar op basis van het aangetroffen vondstmateriaal konden deze tussen de late 1ste en vroege 2de eeuw gedateerd worden. Aangezien het om losse sporen gaat, is het niet mogelijk om de exacte aard ervan te bepalen. Vermoedelijk is zeker één afvalkuil aanwezig, maar het is niet geweten of de sporen zich binnen of buiten een vicus-gebouw bevinden. Deze sporen konden op dit moment weinig nieuwe inzichten bieden binnen de vicus maar kunnen wel bijdragen bij eventueel verder onderzoek in de directe omgeving.

Naast het Romeinse materiaal werd ook materiaal gevonden dat in de periode van de Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog te situeren is. Dit laatste werd wel enkel in de bouwvoor aangetroffen. Het gaat hier specifiek over enkele glazen flessen en een Britse helm. Het was echter niet mogelijk om een exacte periode te bepalen wanneer deze gedeponeerd kunnen zijn.


Bron     : De Ketelaere S. & Janssens N. 2019: Eindverslag. Opgraving Kester Edingsesteenweg 288, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 970. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 31-08-2020

Romeinse Vicus

Datering: Midden-Romeinse tijd, Romeinse tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, vici
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het meeste vondstmateriaal bestond uit Romeins aardewerk.

WO I - WOII

Datering: 20ste eeuw, WO I, WO II
Typologie: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de bouwvoor werd er materiaal aangetroffen dat in de periode van de Eerste of Tweede Wereldoorlog te situeren is. Het gaat hier specifiek over enkele glazen flessen en een Britse helm.


Relaties

  • Is deel van
    Romeinse vicus van Kester


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gooik Kester Edingsesteenweg 288 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979931 (Geraadpleegd op 23-06-2021)