waarneming

Tongeren Hemelingenstraat

archeologisch element
ID
979934
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979934

Beschrijving

Uit de analyse van de sporen en vondsten van het profiel kon de geschiedenis van het onderzoeksgebied in vier grote fases kunnen opdelen.

A: Verschillende recente kuilen met nutsleidingen, muurrestanten en recente puinlagen behorende tot de woning die tot voor kort op het terrein stond.

B: Afbraaksporen, brandresten en een opgevulde kleine kelderruimte van een oudere postmiddeleeuwse woning zonder specifieke datering.

C: Verschillende lemen vloerlaagjes en afdekkingslagen met enkele fragmenten Maaslands aardewerk uit de middeleeuwse periode.

D: een vroeg-Romeins pakket ‘zwarte laag’ met enkele kuilen en een grijze laag die als de Oberadenhorizont kon gedetermineerd worden.

In vergelijking met de resultaten uit het proefputtenonderzoek van het vooronderzoek valt de afwezigheid op van de midden-Romeinse periode over het volledige terrein. We kunnen ons afvragen of de afwezigheid van midden- Romeinse steen- en houtbouw sporen op deze centrale locatie in de stadskern misschien te verklaren valt omdat hier ooit, reeds vanaf de eerste aanleg van het Romeinse stratennet, een publiek gebouw en/of bijhorend plein was gelegen. Het achteraf verwijderen en recycleren van de mooie natuurstenen zou dan ook gezorgd hebben voor de afwezigheid van een midden-Romeins pakket. Een dergelijk kleine opgraving met slechts één profiel maakt interpretaties en conclusies trekken echter zeer moeilijk. Bijkomend onderzoek bij eventuele toekomstige bouwwerken in de omgeving valt dan ook ten zeerste aan te raden.


Bron     : Reygel P. 2019: Eindverslag. De opgraving aan de Hemelingenstraat te Tongeren, ARON rapport 615. Tongeren: ARON bvba.
Auteurs :  ARON
Datum  :

Middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, kelders
Gebeurtenis:

Romeinse Tijd

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tongeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tongeren Hemelingenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979934 (Geraadpleegd op )