waarneming

Geel Kleine Nete

archeologisch element
ID
979938
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979938

Beschrijving

De archeologische begeleiding vormde de laatste fase van het archeologisch onderzoek binnen het plangebied. Tijdens het veldwerk bleek duidelijk dat het programma van maatregelen onmogelijk was om uit te voeren gezien de grote wateroverlast. Daarnaast bleek ook dat in de 18de eeuw de oude meander is verbreed en uitgebaggerd ten behoeve de bevaarbaarheid te bevorderen. Hierdoor is de kans zeer klein om nog archeologische resten terug te vinden.


Bron     : Jennes N. 2019: Een historische meander onderzocht. Een archeologische begeleiding bij het herstel van de dijk langs de Kleine Nete, Geel (Deelgebied 1), VEC Rapport 87. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 02-09-2020

Gebeurtenis:
  • Begeleiding Kleine Nete te Geel
    • Bron: Jennes N. 2019: Een historische meander onderzocht. Een archeologische begeleiding bij het herstel van de dijk langs de Kleine Nete, Geel (Deelgebied 1), VEC Rapport 87. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
      Literatuur (2019)
    • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/413

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geel Kleine Nete [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979938 (Geraadpleegd op 13-06-2021)