waarneming

Oudenaarde Weldenstraat 54

archeologisch element
ID
979941
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979941

Beschrijving

Ondanks de beperkte oppervlakte van het onderzochte gebied (ca. 390m²) kwamen diverse sporen aan het licht. Deze maken deel uit van een erf dat op basis van het vondstmateriaal en de C14-dateringen kan worden gedateerd in de tweede helft van de midden ijzertijd en dat zich vermoedelijk nog verder uitstrekt naar het noorden, oosten en/of zuiden. Dit erf is in elk geval opgebouwd uit één zespalig bijgebouw van ca. 2,5 bij 7m en situeert zich landschappelijk tussen de lager gelegen noordelijke valleien met waterlopen en de hogere, heuvelachtige zone in het zuiden. Binnen de opgravingszone werden naast de vijf paalkuilen behorend tot het bijgebouw nog een greppel en twee kuilen aangetroffen. Een van de kuilen bevatte een quasi volledig aardewerken potje dat omgekeerd geplaatst was in de kuil.

In de andere kuil werden scherven teruggevonden die toegeschreven worden aan de cultuurgroep van de Lineaire Bandkeramiek, die gedateerd kan worden tussen ca. 5500 en 4400 v.Chr. De kuil zelf is echter recenter en behoort tot de midden ijzertijdnederzetting. Hoe het materiaal precies in het spoor terecht kwam is niet bekend. Wel lijkt het erop te wijzen dat Bandkeramische groepen reeds in de omgeving van de opgravingszone vertoefden, een 30-tal kilometer ten noorden van het gekende verspreidingsgebied rond de Dender in Henegouwen.

De ijzertijdsite werd na opgave volledig verlaten en kende geen verdere bewoningsgeschiedenis.

Bandkeramisch materiaal werd al eerder aangetroffen in de regio van de Scheldevallei, zij het in kleine getalen en soms in onduidelijke contexten. Zowel in Kruishoutem ‘Wijkhuis’, Kerkhove ‘Waarmaardsche Kouter’ als in Oudenaarde ‘Donk’ werden in het verleden reeds indicaties voor de aanwezigheid van Bandkeramische groepen aangetroffen. Het begint er dus op te lijken dat het gekende verspreidingsgebied van deze cultuur in de leemstreek zich mogelijk meer naar het noorden uitstrekt. De besproken vindplaatsen houden mogelijk verband met de LBK-groepen die zich een 30-tal kilometer naar het zuiden, in de Denderregio in Henegouwen manifesteren.


Bron     : Acke B., Bracke M., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Welden Weldenstraat. Verslag van resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bandkeramisch erf

Datering: middenijzertijd
Typologie: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen, kuilen, paalkuilen
Stijl: bandkeramiek
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Dit erf is opgebouwd uit één zespalig bijgebouw van ca. 2,5 bij 7m en situeert zich landschappelijk tussen de lager gelegen noordelijke valleien met waterlopen en de hogere, heuvelachtige zone in het zuiden. Binnen de opgravingszone werden naast de vijf paalkuilen behorend tot het bijgebouw nog een greppel en twee kuilen aangetroffen. Een van de kuilen bevatte een quasi volledig aardewerken potje dat omgekeerd geplaatst was in de kuil.µ

In de andere kuil werden scherven teruggevonden die toegeschreven worden aan de cultuurgroep van de Lineaire Bandkeramiek, die gedateerd kan worden tussen ca. 5500 en 4400v.C. De kuil zelf is echter recenter en behoort tot de midden ijzertijdnederzetting. Hoe het materiaal precies in het spoor terecht kwam is niet bekend. Wel lijkt het erop te wijzen dat Bandkeramische groepen reeds in de omgeving van de opgravingszone vertoefden, een 30-tal kilometer ten noorden van het gekende verspreidingsgebied rond de Dender in Henegouwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oudenaarde Weldenstraat 54 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979941 (Geraadpleegd op )