waarneming

Kampenhout Witloofstraat

archeologisch element
ID
979942
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979942

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6789
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Er kan met enige zekerheid worden aangenomen dat vanaf het midden van de 18de eeuw  op de plaats van het onderzoeksgebied geen directe bewoning meer is geweest.

Er werden in totaal  7 sporen aangetroffen op het afgebakende onderzoeksgebied, hiervan konden er slechts 2 geïnterpreteerd worden als paalkuilen. De andere sporen zijn van natuurlijke aard. Omdat we over slechts 2 relevante sporen beschikken en omwille van de beperkte omvang van de opgravingsput, kan hier echter geen onderbouwde interpretatie over gemaakt worden.

Bij voorafgaand proefsleuvenonderzoek op ditzelfde perceel werden er nog andere sporen aangetroffen, die meer zouden kunnen zeggen over het gebruik van dit gebied in het verleden. Ten noorden van de huidige werkput was een evenwijdige proefsleuf getrokken waar enkele sporen aangetroffen werden, die wijzen op de aanwezigheid van witloofoventjes. Deze 'witloofoventjes' werden gebruikt bij de witloofteelt in volle grond en hadden als doel de grondtemperatuur op peil te houden. Een mogelijk ander verwarmingssysteem, dat bestond uit metalen leidingen die warm water verplaatsen, is ten oosten hiervan aangetroffen en volgde een noordwest-zuidoostelijke oriëntatie. Door het klein aantal sporen is het niet mogelijk om af te leiden hoe de afzonderlijke sporen zich onderling verhouden.

Er kan wel worden aangenomen dat de sporen die aangetroffen werden bij het vooronderzoek en geïnterpreteerd zijn als restanten van witloofoventjes, in combinatie met de mogelijke verwarmingselementen die zijn aangetroffen bij de opgravingen d.m.v. metaaldetectie, erop wijzen dat dit gebied lange tijd is ingezet in de witloofteelt. De chronologische situering van deze witloofteelt kon niet met zekerheid bepaald worden, wel lijkt het te gaan over het gebruik van verscheidene technieken om witloof te telen. De tijdens het vooronderzoek aangetroffen sporen van oventjes situeren zich vanaf het einde van de 19de eeuw. De aangetroffen metalen buizen situeren zich iets later en zijn vermoedelijk restanten van een intensievere teelt aan de hand van thermosifonleidingen. Deze werden vanaf het begin van de 20ste eeuw gebruikt.

Sporen van witloofteelt zijn in het verleden reeds meermaals aangetroffen te Kampenhout. Kampenhout wordt volgens sommige bronnen dan ook beschouwd als het centrum van de witloofteelt in België.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aardewerk onbepaald

Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee aan elkaar sluitende fragmenten aardewerk die wellicht in het vuur hebben gelegen en verbrand zijn. Hierdoor is determineren onmogelijk.

Schoen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kleding en -accessoires
Materiaal: leer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Leren schoen, daterend vanaf de 17de eeuw.

Verwarmingssysteem

Datering: eerste helft 20ste eeuw
Materiaal: ijzer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
metalen leidingen: deze maakten deel uit van een thermosifon verwarmingssysteem. De buizen werden ingegraven in de grond. Door warm water door de buizen te pompen kon de bodemtemperatuur op peil worden gehouden.

Witloofoventjes

Datering: vierde kwart 19de eeuw
Typologie: ovens
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kampenhout Witloofstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979942 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.