waarneming

Geraardsbergen Abdijpark

archeologisch element
ID
979949
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979949

Beschrijving

In 2019 werd met een toelating voor onderzoek met wetenschappelijke vraagstelling een beperkt proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om de muren van de abdijkerk te situeren. In de plannen voor de heraanleg van het park was voorzien dat de funderingen van de voormalige abdijkerk zouden gevisualiseerd worden op basis van cortenstaalplaten. Daarvoor zou op de lokatie van de funderingen tot 30cm diep verankerd worden. Om te vermijden dat de originele funderingen zouden geraakt worden, was het nodig de exacte lokatie en diepte van de funderingen te kennen. Om niet intrusief te werken werd eerst een booronderzoek uitgevoerd. Dit leverde echter niet de gewenste gegevens. Daarom werden toen 2 proefsleufjes aangelegd, waarin de muren wel konden geregistreerd worden.


Auteurs :  Lemay, Nancy
Datum  :

Muurresten abdijkerk

Typologie: abdijkerken, muurresten
Materiaal: natuursteen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Sint-Adriaansabdij


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geraardsbergen Abdijpark [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979949 (Geraadpleegd op )