waarneming

Spoorstraat fase 1

archeologisch element
ID
979961
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979961

Beschrijving

Tijdens de vlakdekkende opgraving werden in totaal 43 archeologische sporen aangeduid en beschreven. De archeologische sporen zijn over de periodes heen te interpreteren in functie van landbouwactiviteiten en dragen bij tot kennis over de ontstaansgeschiedenis van Diepenbeek.  

Er werden drie structuren uit de ijzertijd aan het licht gebracht. Het betreft daarbij een 4-palige spieker, mogelijk een klein (bij)gebouw en een 2-palige constructie. Deze structuren wijzen op landbouwactiviteiten in die periode. Vermoedelijk was er in de onmiddellijke nabijheid van het onderzoeksgebied een ijzertijdnederzetting aanwezig, waarvan de rand mogelijk reeds werd aangesneden ter hoogte van de site ‘Vilveldje’ bij archeologisch onderzoek gepubliceerd in 2016. Dit opgravingsterrein bevind zich op enkele honderden meters ten oosten van de huidige opgraving.  

Eén spoor is vermoedelijk in de vroege middeleeuwen te situeren. In deze kuil werd karakteristiek handgevormd aardewerk met rode inclusies aangetroffenHet spoor is opmerkelijk gezien de onregelmatige vorm maar toch de relatieve diepte ten opzichte van het archeologische vlak (ca. 21 cm). Het spoor is interessant in het kader van de oudere sporen aangetroffen onder de Sint-Servaaskerk, op ca. 250 m ten zuiden van het onderzoeksgebied. De huidige kerk zou een romaans gebouw uit het midden van de 11de eeuw vervangen. Het aangetroffen vroegmiddeleeuws materiaal op de plaats van de kerk duidt evenwel op een vroegere occupatie in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Mogelijk gaat het hier om een vroegmiddeleeuwse kern, die stilaan ontdekt wordt. 

Uit de volle middeleeuwen werden twee scherven in Maaslands aardewerk teruggevonden (ca. 12de -14de eeuw). Eén van de greppels en een kuil kunnen mogelijk in dit tijdsvak geplaatst worden. Ook deze sporen sluiten mogelijk aan met deze van het nabij gelegen Viveldje. 

De meeste sporen dateren evenwel uit de post-middeleeuwse periode (ca. 16de -17de eeuw). Het gaat daarbij voornamelijk om greppels die te interpreteren zijn als afwateringsgreppels of greppels voor land-/perceelsopdeling van weide of akkers. Langsheen één van deze greppels werden rechthoekige paalkuilen aangesneden die mogelijk toebehoren tot een omheining/hekwerkUit de post-middeleeuwse periode werden scherven van o.a. twee Raerenkruikjes, een (kook)pot, een schaal/schotel en een kogelpot teruggevonden. 

Bij de aanleg van het vlak werd er een steentijdartefact uit Wommersomkwartsiet gevonden. Het betreft een gekerfde kling of kling met kerf dat wellicht als werktuig gebruikt is.  


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Kuil vroege middeleeuwen

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Prehistorie

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: kwartsiet van Wommersom

Sporen ijzertijd

Typologie: bijgebouwen, spijkers, vaatwerk
Context: agrarische nederzettingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Sporen post-middeleeuwen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels, hekken, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen volle middeleeuwen

Typologie: greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Spoorstraat fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979961 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.