waarneming

Zomergem Dreef

archeologisch element
ID
979967
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979967

Beschrijving

De opvallendste structuur was een grafcirkel. Deze kon jammer genoeg niet gedateerd worden, maar aangezien ze oversneden werd door een Romeinse kuil weten we wel dat de grafcirkel in die periode niet meer aanwezig was.

Verder werden er verschillende bijgebouwen aangetroffen. Door het ontbreken van dateerbaar materiaal binnen de structuren kon slechts één bijgebouw gedateerd worden door middel van een 14C-datering. Hieruit beek dat de structuur met een zekerheid van 57,6% tijdens de Vroeg-Romeinse periode te dateren was. Het was echter niet mogelijk om een hoofdgebouw aan deze structuur te linken of om een nederzettingserf af te bakenen. Het was ook niet mogelijk om te bepalen of de andere bijgebouwen in dezelfde periode te dateren waren of dat deze uit verschillende periodes stammen.


Bron     : De Ketelaere S. 2019: Eindverslag Opgraving Zomergem, Dreef, BAAC Vlaanderen Eindverslag 1106. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Metaaltijden grafcirkel

Datering: metaaltijden
Typologie: grafheuvels, kringgreppels
Gebeurtenis:
 • Opgraving Zomergem Dreef
  • Bron: De Ketelaere S. 2019: Eindverslag Opgraving Zomergem, Dreef, BAAC Vlaanderen Eindverslag 1106. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/453

Middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen, karrensporen, paalsporen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Zomergem Dreef
  • Bron: De Ketelaere S. 2019: Eindverslag Opgraving Zomergem, Dreef, BAAC Vlaanderen Eindverslag 1106. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/453

Vroeg-Romeinse rurale gebouwen

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: hoeven, kuilen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Zomergem Dreef
  • Bron: De Ketelaere S. 2019: Eindverslag Opgraving Zomergem, Dreef, BAAC Vlaanderen Eindverslag 1106. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/453

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zomergem Dreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979967 (Geraadpleegd op )