waarneming

Vilvoorde Haesendonckstraat

archeologisch element
ID
979969
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979969

Beschrijving

Behalve de houtskoolrijke kuilen uit het vooronderzoek werden bij de opgraving nog sporen aangetroffen met een uitgeloogde vulling. Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal en 14C-datering worden ze toegewezen aan de vroege ijzertijd. De sporen omvatten paalsporen, kuilen en een greppel. Drie houtkoolrijke kuilen (met inbegrip van de twee kuilen uit het vooronderzoek) zijn te interpreteren als kuilen die de resten van haarddump bevatten. De sporen komen verspreid voor over het terrein, maar zijn in het noorden meer geclusterd. Er werden geen structuren herkend. De sporen bevinden zich vermoedelijk in de periferie van een bewoningssite. Deze situeert zich wellicht ter hoogte van de ten noorden gelegen percelen ten opzichte van het onderzoeksgebied.

De overige sporen aangetroffen tijdens de opgraving omvatten onder meer nog twee houtkoolrijke kuilen, die aan de hand van 14C-datering in de vroege middeleeuwen te dateren zijn. De functie van de kuilen is niet duidelijk. Ze situeren zich centraal aan de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied. Enkele paalsporen zijn op basis van vondstmateriaal toe te kennen aan de late middeleeuwen. Zo ook een waterkuil. De sporen bevinden zich in de westelijke zone van het terrein. De overige sporen dateren in de post-middeleeuwse periode. Ze zijn hoofdzakelijk te relateren aan landbouwactiviteiten en aan landindeling.


Bron     : Coremans L. 2019: Eindverslag archeologische opgraving. Houtem (Vilvoorde) - Haesendonckstraat, Rapporten All-Archeo bvba 697. Bornem: All-Archeo bvba.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, paalsporen, waterkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele paalsporen zijn op basis van vondstmateriaal toe te kennen aan de late middeleeuwen. Zo ook een waterkuil. De sporen bevinden zich in de westelijke zone van het terrein.

Post-middeleeuwen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen zijn hoofdzakelijk te relateren aan landbouwactiviteiten en aan landindeling.

Vroege ijzertijd (nederzetting)

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: afvalkuilen, greppels, haardkuilen, haardplaatsen, nederzettingen, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen uit de vroege ijzertijd omvatten twee houtskoolrijke sporen die na evaluatie geĆÆnterpreteerd worden als kuilen die de dump van haardresten bevatten. Het was toen echter nog niet volledig uit te sluiten dat de sporen te interpreteren zijn als sporen van begraving. Er werden geen andere gerelateerde sporen uit de metaaltijden aangetroffen tijdens het onderzoek, maar gerelateerde sporen konden wel nog aanwezig zijn buiten de zones waar proefsleuven en kijkvensters aangelegd werden. Mogelijk werd een bewoningssite uit de ijzertijd aangesneden. De sporen uit de nieuwe en de nieuwste tijd zijn te relateren aan het gebruik van het terrein als akkerland en als tuinzone.

De archeologische opgraving heeft nieuwe inzichten opgeleverd en kan de resultaten van het vooronderzoek verder bijstellen. Behalve de houtskoolrijke kuilen uit het vooronderzoek werden bij de opgraving nog sporen aangetroffen met een uitgeloogde vulling. Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal en 14C-datering worden ze toegewezen aan de vroege ijzertijd. De sporen omvatten paalsporen, kuilen en een greppel. Drie houtkoolrijke kuilen (met inbegrip van de twee kuilen uit het vooronderzoek) zijn te interpreteren als kuilen die de resten van haarddump bevatten. De sporen komen verspreid voor over het terrein, maar zijn in het noorden meer geclusterd. Er werden geen structuren herkend. De sporen bevinden zich vermoedelijk in de periferie van een bewoningssite. Deze situeert zich wellicht ter hoogte van de ten noorden gelegen percelen ten opzichte van het onderzoeksgebied.

Vroege middeleeuwen (off-site)

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: afvalkuilen, haardkuilen, paalsporen, waterkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De overige sporen aangetroffen tijdens de opgraving omvatten onder meer nog twee houtkoolrijke kuilen, die aan de hand van 14C-datering in de vroege middeleeuwen te dateren zijn. De functie van de kuilen is niet duidelijk. Ze situeren zich centraal aan de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vilvoorde Haesendonckstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979969 (Geraadpleegd op )