waarneming

Vooronderzoek Berlare Koolstraat

archeologisch element
ID
979973
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979973

Beschrijving

De landschappelijke boringen toonden een goed bewaarde bodem aan zonder zichtbare verstoringen. De kans op in situ steentijdartefacten sites bleek zeer klein (A-C profiel), maar gezien de gunstige bewaring konden nog archeologische grondsporen bewaard zijn. Bij het sleuvenonderzoek bleek duidelijk dat sporen over het volledige plangebied aanwezig zijn waaronder waterhoudende structuren (grachten/greppels), maar ook paalkuilen en kuilen die wijzen op bewoning. Het ingezamelde vondstmateriaal lijkt een datering in de middeleeuwse periode voorop te stellen. Daarnaast werd een crematiegraf uit de ijzertijd aangetroffen en onderzocht en werd handgevormd aardewerk teruggevonden in de uiterste noordelijke hoek. Het vooronderzoek wijst bijgevolg op de aanwezigheid van een meerperiodensite waarbij zowel bewoning als funeraire sporen aanwezig zijn. Een houtskoolrijk spoor met in situ verbranding wijst bovendien in de richting van artisanale activiteiten.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Crematiegraf ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: crematiegraven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Crematiegraf en verspreid handgevormd aardewerk.

Middeleeuwse bewoningssporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sporen over het volledige plangebied waaronder waterhoudende structuren (grachten/greppels), maar ook paalkuilen en kuilen die wijzen op bewoning. Het ingezamelde vondstmateriaal lijkt een datering in de middeleeuwse periode voorop te stellen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Berlare Koolstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979973 (Geraadpleegd op )