waarneming

Vooronderzoek Houthalen-Helchteren Klaverveld

archeologisch element
ID
979976
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979976

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6755
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Er werd tijdens het proefsleuvenonderzoek geen textuur B-horizont aangetroffen. In profielput 2001 werd een bodemsequentie Ahp-A1-C aangetroffen. De bovenste twee horizonten zijn van antropogene oorsprong. Hieronder bevindt zich ten slotte de C-horizont met een kenmerkende Oranje-grijze kleur. Er werden over het volledige onderzoeksgebied geen archeologische waarden aangetroffen. De enige sporen die werden aangetroffen zijn post-middeleeuwse tot sub-recente greppels. Deze greppels zijn mogelijks in verband te brengen met perceelsgrenzen zoals zichtbaar op historisch kaartmateriaal uit de 19e eeuw (Atlas der Buurtwegen). Er werden echter geen geassocieerde structuren gevonden die kunnen wijzen op een erf of nederzetting.


Auteurs: Verrijckt, Jeroen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Postmiddeleeuwse greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De enige sporen die werden aangetroffen zijn post-middeleeuwse tot subrecente greppels. Deze greppels zijn mogelijks in verband te brengen met perceelsgrenzen zoals zichtbaar op historisch kaartmateriaal uit de 19e eeuw (Atlas der Buurtwegen)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Houthalen-Helchteren Klaverveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979976 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.