waarneming

Maldegem Bredeweg

archeologisch element
ID
979981
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979981

Beschrijving

Tijdens het archeologisch onderzoek werden, naast natuurlijke bodemverstoringen en de recente verstoringen van de bestaande landweg, slechts zes archeologische sporen aangetroffen, twee grachten en vier (paal)kuilen. Een van de twee grachten liep langsheen de oostelijke zijde van het onderzoeksgebied en komt overeen met de gracht die tot in de 13de eeuw teruggaat in het kader van de ontginning van de streek. Deze gracht is tot op vandaag in gebruik. Een tweede gracht komt overeen met een recente perceelsgreppel. De vier sporen die als kuil of paalkuil geïnterpreteerd werden verspreid over het terrein aangetroffen en kenden geen onderling verband.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

13de eeuw tot recent Off-site sporen

Datering: 13de eeuw, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, grachten (infrastructuur), paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Maldegem Bredeweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979981 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.