waarneming

Nazareth Eke Kouter

archeologisch element
ID
979983
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979983

Beschrijving

Tijdens de opgravingen werd vermoedelijk slechts een deel van een woonerf, dat zich mogelijk nog verder naar het oosten uitstrekt, aangesneden. Op  basis van het vondstmateriaal en de C14-dateringen op een wandpaal (S17) van het hoofdgebouw en een paalkuil (S11) van spieker 1 kunnen de aangetroffen structuren gedateerd worden in de vroege ijzertijd. Het woonerf bestond uit een gedeeltelijk aangesneden hoofdgebouw aan de noordoostelijke zijde van het terrein met ten westen twee spiekers van 2,3m op 2,1m (SP 1) en 2,3m op 1,8m (SP 2). In het zuidelijke gedeelte van het studiegebied kon een greppel herkend worden waarin aardewerkfragmenten uit de ijzertijd gerecupereerd zijn. Het is niet heel duidelijk of deze greppel het woonerf afbakent. In het zuidelijke gedeelte van het terrein situeren zich twee brandrestengraven die in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd dateren. Mogelijk behoren deze toe aan een groter grafveld dat zich verder uitstrekt in zuidelijke, noordelijk en/of oostelijke richting.

Naast een gracht en greppel uit de volle middeleeuwen, een T-vormige grachtstructuur uit de nieuwe tijd en de twee loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog, werden geen verdere (bewonings-)sporen aangesneden


Bron     : Acke B., Bracke M., Van Quaethem K., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Eke Kouter. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 02-09-2020

Volle middeleeuwen grondsporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:
 • Nazareth Eke Kouter
  • Bron: Acke B., Bracke M., Van Quaethem K., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Eke Kouter. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/485

Nieuwe Tijd grondsporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:
 • Nazareth Eke Kouter
  • Bron: Acke B., Bracke M., Van Quaethem K., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Eke Kouter. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/485

Ijzertijd woonerf

Datering: ijzertijd
Typologie: archeologische objecten, nederzettingen, paalkuilen, paalsporen, spijkers
Gebeurtenis:
 • Nazareth Eke Kouter
  • Bron: Acke B., Bracke M., Van Quaethem K., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Eke Kouter. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/485

Beschrijving:
Tijdens de opgravingen werd vermoedelijk slechts een deel van een woonerf, dat zich mogelijk nog verder naar het oosten uitstrekt, aangesneden. Op basis van het vondstmateriaal en de C14-dateringen op een wandpaal (S17) van het hoofdgebouw en een paalkuil (S11) van spieker 1 kunnen de aangetroffen structuren gedateerd worden in de vroege ijzertijd. Het woonerf bestond uit een gedeeltelijk aangesneden hoofdgebouw aan de noordoostelijke zijde van het terrein met ten westen twee spiekers van 2,3m op 2,1m (SP 1) en 2,3m op 1,8m (SP 2). In het zuidelijke gedeelte van het studiegebied kon een greppel herkend worden waarin aardewerkfragmenten uit de ijzertijd gerecupereerd zijn. Het is niet heel duidelijk of deze greppel het woonerf afbakend. In het zuidelijke gedeelte van het terrein situeren zich twee brandrestengraven die in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd dateren. Mogelijk behoren deze toe aan een groter grafveld dat zich verder uitstrekt in zuidelijke, noordelijk en/of oostelijke richting.

Tweede Wereldoorlog

Datering: WO II
Typologie: loopgraven
Gebeurtenis:
 • Nazareth Eke Kouter
  • Bron: Acke B., Bracke M., Van Quaethem K., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Eke Kouter. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/485

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nazareth Eke Kouter [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979983 (Geraadpleegd op 19-06-2021)