waarneming

Beveren Melsele - Farnèselaan

archeologisch element
ID
979984
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979984

Beschrijving

Bij dit onderzoek werden in totaal 383 archeologische sporen aangetroffen, het betrof hier voornamelijk (paal)kuilen (368), verder ook greppels (11), grachten (3) en een ploegspoor (1). Binnen dit sporenbestand werden acht vierpalenspiekers en drie palenrijen herkend. Dit type structuren wijzen op de periferie van een erf of meerdere erven.

Aan de hand van het aangetroffen aardewerk kon het grootste deel van de sporen in de metaaltijden en/ of Gallo-Romeinse tijd geplaatst worden. Een aantal sporen en daaraan gerelateerde structuren konden omwille van de aanwezigheid van besmeten aardwerk gedateerd worden in de ijzertijd. Enkele sporen in het noordelijke deel van het projectgebied en één spoor in het zuidelijke deel van het projectgebied konden omwille van de aanwezigheid van tegulafragmenten of Eifelwaar in de Gallo-Romeinse periode geplaatst worden. Er zijn in totaal ook tien houtskoolstalen gedateerd en de resultaten sluiten over het algemeen goed aan met de vooropgestelde datering op basis van het aardewerk.


Bron: Van Neste T. & De Puydt M. 2019: Eindverslag Melsele - Farnèselaan 2017. Opgraving. Sint-Niklaas: Erfpunt – cel Onderzoek.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Ijzertijd - Romeinse tijd

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, grachten (infrastructuur), greppels, paalkuilen, ploegsporen, spijkers
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beveren Melsele - Farnèselaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979984 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.