waarneming

Nonnenstraat II

archeologisch element
ID
979990
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979990

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8189
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van twee appartementsblokken binnen het onderzoek werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit gaf aan dat het terrein een hoog archeologisch potentieel kende en toonde verder ook de aanwezigheid van een waardevolle archeologische vindplaats aan, die verder onderzocht moest worden.

Daarop werd een opgraving uitgevoerd. Dit leverde de resten van een Romeinse gebouwplattegrond op uit de tweede helft van de 2de eeuw tot de eerste helft van de 3de eeuw na Chr. Deze vondst vult een belangrijk hiaat op, zowel met betrekking tot menselijke activiteiten in de regio tijdens de Romeinse periode als met betrekking tot de gebouwplattegrond. De functie van een Romeins erf op deze plaats mag misschien gezien worden in functie van de bevoorrading en de marktfunctie van de vicus van Grobbendonk. Nijlen lag immers langs de Romeinse weg van Elewijt naar Grobbendonk, op korte afstand tot de vicus van Grobbendonk.

Sporadisch werden ook oudere sporen uit de late bronstijd tot vroege ijzertijd vastgesteld, wat aangeeft dat er al vroeger dan de Romeinse tijd menselijke activiteiten geweest zijn op de site.

Na de Romeinse tijd kunnen we pas vanaf de late middeleeuwen terug met zekerheid sporen aanduiden. Uit de late middeleeuwen tot de eigen tijd stammen verschillende restanten van perceelsindeling. Ze zijn te relateren aan het gebruik van het terrein als akkerland en als grasland.


Bron: Claessens L. & Reyns N. 2019: Eindverslag archeologische opgraving Nijlen – Nonnenstraat, Rapporten All-Archeo bvba 841. Bornem: All-Archeo bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Late Middeleeuwen (off-site)

Datering: late middeleeuwen
Typologie: akkerlanden, perceelsgrenzen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Na de Romeinse tijd kunnen we pas vanaf de late middeleeuwen terug met zekerheid sporen aanduiden. Uit de late middeleeuwen tot de eigen tijd stammen verschillende restanten van perceelsindeling. Ze zijn te relateren aan het gebruik van het terrein als akkerland en als grasland.

Metaaltijden grondsporen

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, paalsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sporadisch werden ook oudere sporen uit de late bronstijd tot vroege ijzertijd vastgesteld, wat aangeeft dat er al vroeger dan de Romeinse tijd menselijke activiteiten geweest zijn op de site.

Romeinse tijd gebouwplattegrond

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, paalsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nonnenstraat II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979990 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.