waarneming

Bilzen Onze Lieve Vrouwstraat

archeologisch element
ID
979992
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979992

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 83 sporen en 14 muurresten aangetroffen en geregistreerd. Alle sporen zijn van antropogene oorsprong. De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden, nl: paalkuil/palenrij, greppel, leemwinningskuilen, puinkuilen en overige kuilen. Zeker zeven muren (mogelijk tien) behoren tot een kelder en een achterbouw van een oudere bebouwing langsheen de Onze Lieve Vrouwstraat.

Een 23-tal sporen kan wellicht geïnterpreteerd worden als leemwinningskuilen. De leem die gewonnen werd uit de kuilen werd meer dan waarschijnlijk gebruikt voor de bouw van vakwerkhuizen in de nabijheid van het onderzoeksgebied. De leemwinningskuilen kunnen vermoedelijk in de 13de-14de eeuw gesitueerd worden. Van de veertien muren kunnen zeker zeven (mogelijk tien) muren in verband gebracht worden met een gebouw dat gelegen was aan de Onze Lieve Vrouwstraat. Het betreft daarbij een kelder en een achterbouw dat opgebouwd is in mergelsteen en vermoedelijk in de 17de eeuw of later opgetrokken is.


Bron     : Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Bilzen – Onze Lieve Vrouwstraat. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2017J233. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Late middeleeuwen (off-site)

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: extractiekuilen, greppels, leemwinning, paalkuilen, puinlagen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Bilzen Onze Lieve Vrouwstraat
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Bilzen – Onze Lieve Vrouwstraat. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2017J233. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/546

Nieuwe tijd

Datering: 17de eeuw
Typologie: muurresten, woonhuizen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Bilzen Onze Lieve Vrouwstraat
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Bilzen – Onze Lieve Vrouwstraat. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2017J233. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/546

Relaties

 • Is deel van
  Historische stadskern van Bilzen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bilzen Onze Lieve Vrouwstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979992 (Geraadpleegd op )