waarneming

Opwijk Borchtsite

archeologisch element
ID
979993
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979993

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal tien sporen, alsook muurresten en vloeren aangetroffen en geregistreerd. Zowel de muren als de vloeren, waaronder twee beerputten en een kelder, kunnen in verband gebracht worden met de bebouwing die aanwezig was zeker vanaf de 18de tot het midden van de 20ste eeuw langsheen de Kattestraat. Daarnaast zijn er enkele recente, 20ste-eeuwse, puinkuilen aangetroffen in Vlak 1, die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met de afbraak van de toenmalige bebouwing. De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden, nl: paalkuil, greppels/grachten, puinkuilen en overige kuilen. De greppels en de paalkuilen kunnen in de late middeleeuwen of vroeger gesitueerd worden. In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied werd een gracht aangetroffen dat vermoedelijk toebehoord tot het vervolg van de walgracht van het neerhof, dat ook in een eerder onderzoek op het zuidelijk liggend terrein werd aangesneden. In totaal werden 50 scherven ingezameld en gedetermineerd. Het gaat daarbij voornamelijk om rood aardewerk, dat vooral werd teruggevonden in spoor SP10. Verder werd in dit spoor eveneens dierlijk (consumptie)afval aangetroffen. Het betreft daarbij botmateriaal en hoornpitten. Daarnaast werd in laag L6, profiel P2 dikwandig grijs aardewerk teruggevonden dat in de 14de-15de eeuw gedateerd kan worden.


Bron     : Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Opwijk – Borchtsite. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A33. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Late Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, greppels, neerhoven, paalkuilen, walgrachten
Gebeurtenis:
 • Opgraving Opwijk Borchtsite
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Opwijk – Borchtsite. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A33. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/548

Beschrijving:
De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieen opgedeeld worden, nl: paalkuil, greppels/grachten, puinkuilen en overige kuilen. De greppels en de paalkuilen kunnen in de late middeleeuwen of vroeger gesitueerd worden. In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied werd een gracht aangetroffen dat vermoedelijk toebehoord tot het vervolg van de walgracht van het neerhof, dat ook in een eerder onderzoek op het zuidelijk liggend terrein werd aangesneden. In totaal werden 50 scherven ingezameld en gedetermineerd. Het gaat daarbij voornamelijk om rood aardewerk, dat vooral werd teruggevonden in spoor SP10. Verder werd in dit spoor eveneens dierlijk (consumptie)afval aangetroffen. Het betreft daarbij botmateriaal en hoornpitten. Daarnaast werd in laag L6, profiel P2 dikwandig grijs aardewerk teruggevonden dat in de 14de-15de eeuw gedateerd kan worden.

Recentere bebouwing

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: beerputten, kelders, muurresten, puinlagen, vloeren
Gebeurtenis:
 • Opgraving Opwijk Borchtsite
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Opwijk – Borchtsite. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A33. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/548

Beschrijving:
Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 10 sporen, alsook muurresten en vloeren aangetroffen en geregistreerd. Zowel de muren als de vloeren, waaronder twee beerputten en een kelder, kunnen in verband gebracht worden met de bebouwing die aanwezig was zeker vanaf de 18de tot het midden van de 20ste eeuw langsheen de Kattestraat. Daarnaast zijn er enkele recente, 20ste-eeuwse, puinkuilen aangetroffen in Vlak 1, die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met de afbraak van de toenmalige bebouwing.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opwijk Borchtsite [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979993 (Geraadpleegd op )