waarneming

Kadijk Fase 1

archeologisch element
ID
979995
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979995

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 104 sporen aangetroffen en geregistreerd. De meeste sporen zijn van antropogene oorsprong, vijf sporen bleken natuurlijk te zijn. De archeologische sporen kunnen voornamelijk geïnterpreteerd worden als bewoningssporen en kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden, nl.: paalkuilen, greppels en overige kuilen. Ook werden er zeven recente begravingen van jonge varkens of biggen gevonden. Een aantal van de 58-tal paalkuilen die werden aangetroffen kunnen geassocieerd worden met elkaar en behoren tot eenzelfde structuur of gebouwplattegrond. In Zone 1 werd een bootvormig (bij)gebouw aangetroffen, met bijhorende huisgreppel, dat op basis van de kenmerken in de volle middeleeuwen te dateren is. Het betreft een type H2 (ca. 1100-1175). De westelijke kopse kant lijkt een herstellingsfase te hebben gekend. In Zone 2 werd een vierpalige spieker aangetroffen die in de ijzertijd kan gesitueerd worden. Ook werden in deze zone vijf sporen aangetroffen die op basis van het schervenmateriaal in de bronstijd te situeren zijn. Daarnaast werd een zestal recente (19de-20ste-eeuwse) perceelsgreppels aangetroffen in Zone 1.


Bron     : Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Overpelt - Kadijk. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A31. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Bronstijd grondsporen

Datering: bronstijd
Typologie: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:
 • Opgraving Kadijk Fase 1
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Overpelt - Kadijk. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A31. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()

Ijzertijd spijker

Datering: ijzertijd
Typologie: spijkers
Gebeurtenis:
 • Opgraving Kadijk Fase 1
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Overpelt - Kadijk. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A31. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()

Nieuwste tijd (off-site)

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: dierengraven, perceelsgreppels
Materiaal: dierlijk bot
Gebeurtenis:
 • Opgraving Kadijk Fase 1
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Overpelt - Kadijk. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A31. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()

Volmiddeleeuws bootvormig huis

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden
Gebeurtenis:
 • Opgraving Kadijk Fase 1
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Overpelt - Kadijk. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A31. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kadijk Fase 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979995 (Geraadpleegd op )