waarneming

Retie Beekstraat 1

archeologisch element
ID
979997
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979997

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen (paal)kuilen en een waterput aan het licht vlakbij de kerk van het gehucht Schoonbroek. De datering van de sporen is onduidelijk wegens het ontbreken van vondsten, maar gezien hun ligging staan ze mogelijk in verband met de historische ontwikkeling van Schoonbroek.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

(Paal)kuilen en een waterput

Typologie: kuilen, paalsporen, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een waterput in associatie met 2 paalkuilen, en twee andere kuilen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Retie Beekstraat 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979997 (Geraadpleegd op )