waarneming

Tielt-Winge Rillaarseweg

archeologisch element
ID
979998
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979998

Beschrijving

De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieen opgedeeld worden, nl.: paalkuilen, greppels/grachten, waterput, afvalkuilen, smeedoven(?) en overige kuilen. Er werden een dertiental paalkuilen aangetroffen, die evenwel niet tot een structuur gerekend kunnen worden. Daarnaast werden tien greppels/grachten aangetroffen, waarvan twee een hoek maken die een zone lijken af te bakenen. Verder werd een waterput aangetroffen die in de late middeleeuwen te dateren is. Ook kunnen een aantal van de kuilen in verband gebracht worden met ijzerproductie/-winning in de Romeinse periode. Zo werden er afvalkuilen met afval van die ijzerproductie aangetroffen. Ook werd een smeedoven of -kuil aangetroffen die in de 9de eeuw te dateren is.


Bron     : Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Tielt-Winge – Rillaarseweg. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A32. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Late middeleeuwen waterput

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, waterputten
Gebeurtenis:
 • Opgraving Tielt-Winge Rillaarseweg
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Tielt-Winge – Rillaarseweg. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A32. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/550

Ondateerbare grondsporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Tielt-Winge Rillaarseweg
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Tielt-Winge – Rillaarseweg. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A32. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/550

Beschrijving:
paalkuilen, greppels/grachten, kuilen

Romeinse tijd ijzerproductie

Datering: Romeinse tijd
Typologie: afvalkuilen, ambachtelijke objecten, paalkuilen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Tielt-Winge Rillaarseweg
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Tielt-Winge – Rillaarseweg. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A32. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/550

Vroege middeleeuwen smeedoven

Datering: 9de eeuw
Typologie: smeltovens
Gebeurtenis:
 • Opgraving Tielt-Winge Rillaarseweg
  • Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Tielt-Winge – Rillaarseweg. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A32. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
   Literatuur ()
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/550

Beschrijving:
smeedoven of -kuil


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tielt-Winge Rillaarseweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979998 (Geraadpleegd op )