waarneming

Oudenaarde Markt 24

archeologisch element
ID
980006
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980006

Beschrijving

De archeologische resultaten van de begeleiding zijn zeer mager en fragmentair te noemen. Tijdens het onderzoek werden verschillende fragmentaire muurresten en drainagestructuren aangesneden. Bij gebrek aan een bredere context is het moeilijk om hieruit gevorderde conclusies te trekken. Wel is duidelijk dat er zich op het achtererf van het pand ophogingslagen bevinden die teruggaan tot minstens de volle middeleeuwen. In de ophogingslagen werden muurresten aangetroffen die getuigen dat er op een bepaald moment tussen de volle middeleeuwen en de huidige periode een uitgebreidere achterbouw aanwezig moet geweest zijn. De precieze fasering of omvang van deze achterbouwen zijn moeilijk te achterhalen gezien de fragmentaire aard van de onderzochte resten.


Bron     : Billemont J. 2019: Eindverslag - Oudenaarde, Markt 24, BAAC Vlaanderen Rapport 1203. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 03-09-2020

Stedelijke bewoning

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: afwateringsgreppels, muurresten
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Oudenaarde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oudenaarde Markt 24 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980006 (Geraadpleegd op 23-06-2021)