waarneming

Ranst Van den Nestlaan

archeologisch element
ID
980009
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980009

Beschrijving

In deelgebied 1 is een kleinschalige opgraving uitgevoerd. Hierbij zijn vier sporen geregistreerd. Naast een natuurlijke verstoring (S 7.4) waren een paalspoor (S 7.3) en twee kuilen (S 7.1 en S 7.2) aanwezig. Het meest in het oog springend was S 7.2, een langwerpige kuil, waarvan vermoed werd dat het een graf betrof. De kuil bleek echter een 20ste-eeuwse kuil te zijn. Ook S 7.3 lijkt in deze periode te dateren, al kan dit door het ontbreken van vondstmateriaal niet met zekerheid gesteld worden. Van S 7.1 is de datering onbekend. Graven kwamen niet aan het licht. Ook vroeg- of volmiddeleeuwse bewoning, wat gezien de onderzoeksresultaten de verwachting is voor het nabijgelegen deelgebied 2, is niet aangetroffen. Concluderend kan gesteld worden dat één spoor (S 7.2) met zekerheid een 20ste eeuwse datering heeft en ten minste één ander spoor (S 7.3) vermoedelijk eenzelfde datering heeft. Wanneer binnen de grenzen van het voormalige militaire domein in de toekomst nog gravend onderzoek verricht wordt, dient rekening gehouden te worden met sporen uit deze periode.


Bron     : Van der Veken B. 2019: Ranst, Van den Nestlaan. Een archeologische opgraving, VEC Rapport 90. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Recente sporen

Typologie: kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:
  • Ranst Van den Nestlaan
    • Bron: Van der Veken B. 2019: Ranst, Van den Nestlaan. Een archeologische opgraving, VEC Rapport 90. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
      Literatuur ()
    • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/567

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ranst Van den Nestlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980009 (Geraadpleegd op )