waarneming

Antwerpen Gedempte Zuiderdokken

archeologisch element
ID
980021
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980021

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8194
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat de bouw van de Zuiderdokken, en dan meer bepaald de aanleg van de bouwput, de aanwezige archeologische structuren grondig heeft verstoord.

Van de voormalige Spaanse citadel aangelegd tussen 1567 en 1571 werd slechts een heel beperkt restant in situ aangetroffen dat op basis van historische cartografie in verband te brengen is met de zuidelijke “face” van het hoekbastion Alva. Door de aanleg van de bouwput voor de aanleg van het Steendok werden de nog bewaarde resten grondig verstoord.

De overige structuren die binnen het onderzoeksgebied aan het licht kwamen kunnen alle in verband gebracht worden met het laat 19de-eeuwse en finaal in 1968 gedempt Steendok. Ook binnenin het eigenlijk bassin van het dok, onder de gelamineerde dokafzettingen, bleek de natuurlijke tertiaire bodem aanwezig en werden er geen archeologische sporen of structuren meer aangetroffen.


Bron: Jan Coenaerts, Pedro Pype en Maarten Praet 2019: Een havendok na 50 jaar opgegeven en gedempt opnieuw aan het licht gebracht. Archeologische werfbegeleiding van het Steendok te Antwerpen. Eindverslag 1: opvulling dok en registratie opbouw, ABO Archeologische Rapporten 556. Gent: ABO.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

16de eeuw bastion

Datering: 16de eeuw
Typologie: bastions
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Van de voormalige Spaanse citadel aangelegd tussen 1567 en 1571 werd slechts een heel beperkt restant in situ aangetroffen dat op basis van historische cartografie in verband te brengen is met de zuidelijke “face” van het hoekbastion Alva. Door de aanleg van de bouwput voor de aanleg van het Steendok werden de nog bewaarde resten grondig verstoord.

19de eeuw dok

Datering: 19de eeuw
Typologie: dokken, muurresten
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Antwerpen

  • Is gerelateerd aan
    Steendok-Kooldok


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Antwerpen Gedempte Zuiderdokken [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980021 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.