waarneming

Aalst Wijngaardveld

archeologisch element
ID
980028
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980028

Beschrijving

Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. De afwezigheid van sporen binnen het studiegebied kan verklaard worden door de nivellering en ophoging die binnen het studiegebied heeft plaatsgevonden eind 20ste eeuw in het kader van de bouw van nabijgelegen loodsen.


Auteurs :  ABO NV, Meylemans, Erwin
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aalst Wijngaardveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980028 (Geraadpleegd op )