waarneming

Kasterlee Tielen Kemelbeekstraat

archeologisch element
ID
980034
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980034

Beschrijving

De oudste sporen die op het terrein werden teruggevonden gaan terug tot in de 16de-17de eeuw. In deze periode was binnen de grenzen van het projectgebied een deel van een landelijke nederzetting aanwezig die op zijn minst bestond uit twee éénschepige (bij)gebouwen en één tweeschepig (bij)gebouw. Verder waren een groot aantal paaltjes aanwezig waarin geen structuur kon worden herkend. Ook drie kuilen kunnen aan deze periode worden toegeschreven.

De site kadert in de landelijke bewoning uit de postmiddeleeuwen die in de Kempen lange tijd uitsluitend uit houten gebouwen bestaat. Het gaat om een relatief weinig onderzochte en dus weinig archeologisch gedocumenteerde periode.

Na het verlaten van de bewoningssite, bleef het terrein onbewoond in de komende periode. Wel werden watervoerende structuren uitgegraven in de vorm van een gracht, een gracht/beek en enkele kleinere greppels. De grachten bleven zeker tot de 19de eeuw als dusdanig aanwezig in het landschap.


Bron     : Acke B., Bracke M., Fonteyn P. & Wyns G. 2019: Eindverslag Tielen Kemelbeekstraat. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 04-09-2020

16de - 17de eeuw

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, nederzettingen, paalsporen
Gebeurtenis:

18de - 19de eeuw (off-site)

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasterlee Tielen Kemelbeekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980034 (Geraadpleegd op 20-06-2021)