waarneming

Vooronderzoek Rumst Monnikenhofstraat

archeologisch element
ID
980055
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980055

Beschrijving

In totaal werden 139 sporen geregistreerd, waarvan vier fragmenten van grachten, 28 fragmenten van greppels, 23 kuilen, een waterput, 48 paalsporen, 12 ploegsporen, vier zones met sporen van beddenbouw, twee verstoringen en 17 natuurlijke sporen. De sporen bevonden zich op een diepte van ca. 25 en 129 cm onder het maaiveld. De meeste sporen werden aangetroffen in het zuiden van het terrein. Het gaat om natuurlijke sporen maar ook om antropogene sporen. Een aantal van deze sporen beschouwen we als waardevolle archeologische sporen. Het gaat om restanten die in verband gebracht worden met bewoning en landbouwactiviteiten uit de volle middeleeuwen tot de nieuwe tijd.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Ploegsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ploegsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verspreid over het terrein werden verschillende ploegsporen vastgesteld. Ze hebben doorgaans een noordnoordwest-zuidzuidoost oriëntatie, net zoals enkele van de greppelstructuren uit de nieuwe tot de nieuwste tijd.

Sporen van landbouwactiviteiten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Clusters van paalkuilen en andere kuilen en diverse greppels. Tot het vondstenmateriaal behoren een wandfragment Rijnlands roodbeschilderd aardewerk, fragmenten maalsteen, een wandfragment reducerend gebakken aardewerk uit het Rijnland, een wandfragment protosteengoed dat in de late middeleeuwen te plaatsen is, een wandfragment wit geglazuurd aardewerk, een randfragment van een kom in rood geglazuurd aardewerk en een randfragment van een beker in kleurloos glas, en scherven van Westerwald steengoed.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Rumst Monnikenhofstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980055 (Geraadpleegd op )