waarneming

Werfbegeleiding Gent Groenebriel

archeologisch element
ID
980056
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980056

Beschrijving

Het grootste deel van studiegebied (16de-eeuwse stadsuitbreiding) was sterk verstoord, waardoor er slechts weinig in situ vondsten werden aangetroffen. De bewaringstoestand was dus slecht, op enkele sporen na.

De muren en sporen dateren eveneens uit de late en post-middeleeuwen. Er werden ook enkele recente muren aangetroffen (19de-20ste eeuw).


Bron     : Praet M., Pype P. & Coenaerts J. 2019: Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Gent, Groene briel 1. Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 553. Gent: ABO.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 07-09-2020

Stadsbewoning

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen, muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Gent Groenebriel [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980056 (Geraadpleegd op 08-05-2021)