waarneming

Werfbegeleiding Houthulst Waterkeringsdijk Pompgemaal 5

archeologisch element
ID
980060
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980060

Beschrijving

De werfbegeleiding leverde slechts een klein aantal archeologische grondsporen op, waarvan de meerderheid dateert uit de nieuwste tijd en de Eerste Wereldoorlog. Het oudst aangetroffen spoor betreft een gedempte perceelsgracht die dateert vanaf het midden van de 18de of begin van de 19de eeuw.  De overige lineaire sporen blijken tevens perceelgreppels te zijn, al konden deze niet specifiek gedateerd worden. Voor wat betreft relicten uit de Eerste Wereldoorlog, werden een aantal bomkraters aangetroffen in het centrum van het projectgebied, evenals een aantal kuilen en paalsporen.

 


Bron     : Vermeulen B. & Baeyens N. 2019: Waterkeringsdijk De Blankaart. Houthulst: Zone 1 & pompgemaal 5. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2018L124, RAAP België - Rapport 386. Eke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 07-09-2020

Recente grondsporen

Datering: 19de eeuw, tweede helft 18de eeuw, WO I
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Houthulst Waterkeringsdijk Pompgemaal 5 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980060 (Geraadpleegd op 15-06-2021)