waarneming

Vooronderzoek Alveringem Klarewal 27

archeologisch element
ID
980065
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980065

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie werden 20 archeologisch relevante sporen geregistreerd. Daarnaast werden recente drainages, recente verstoringen en natuurlijke sporen aangetroffen. Een groot deel van de aangetroffen sporen kan vanaf de Nieuwste Tijden gedateerd worden (eind 18de eeuw en later). Dit is het geval voor enkele grachten, een mogelijke depressie en drainages, die zich hoofdzakelijk in het oosten van het projectgebied bevinden. In deze zone werden verder geen archeologisch belangrijke sporen aangetroffen. Een vijftal sporen is ouder en is op basis van het aardewerk in de volle tot late middeleeuwen te plaatsen. De sporen, die aangetroffen werden in het westen van het projectgebied, bestaan uit kuilen die vermoedelijk het gevolg zijn van activiteiten op de rand van een erf. Er werden geen constructies aangesneden. Andere sporen of configuraties die kunnen wijzen op bewoning of een uitgebreide activiteitenzone binnen het projectgebied werden niet aangetroffen.


Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  : 07-09-2020

Middeleeuwse kuilen

Datering: middeleeuwen
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Greppels en grachten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Alveringem Klarewal 27 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980065 (Geraadpleegd op 23-06-2021)