waarneming

Vooronderzoek Laarne Veldmeersstraat

archeologisch element
ID
980070
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980070

Beschrijving

Het verkennend booronderzoek leverde geen vondsten op. Aan het uiteinde van proefsleuf 2 (noordwestelijke kant) werd een gracht aangesneden. De vulling was bruingrijs met baksteen en kleine puinspikkels. De gracht ligt op geringe afstand van de grens van het terrein, die in het verlengde ligt van de westelijke perceelgrens van perceel 1107. Deze grens loopt op één van de 19de-eeuwse kaarten iets meer binnen het huidige onderzoeksgebied. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat het om een oudere fase van de perceelgrens gaat, namelijk een (inmiddels gedempte) gracht.


Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  : 07-09-2020

Gracht

Datering: nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgrenzen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Laarne Veldmeersstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980070 (Geraadpleegd op 20-06-2021)