waarneming

Werfbegeleiding Antwerpen Stabroek Rode Weel

archeologisch element
ID: 980072   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980072

Beschrijving

Er konden duidelijke restanten van de Ettenhovense dijk herkend worden in het noordoostelijke deel van de sleuf. Deze bleken te bestaan uit verschillende ophogingspakketten, waarvan één duidelijk ooit dagzomend was (de vroegere top van de dijk). Binnen het dijklichaam konden, ondanks de aanwezigheid van verschillende lagen, geen verschillende fasen onderscheiden worden. Er bleken tevens geen elementen aanwezig om de lagen duidelijk in de tijd te kunnen plaatsen.


Bron     : Janssens N. 2019: Eindverslag Stabroek Rode Weel, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1222. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 07-09-2020

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: dijken, ophogingslagen
Gebeurtenis:
  • Werfbegeleiding Antwerpen Stabroek Rode Weel (archeologische opgravingen: controle van werken: 06-11-2018)
    • Bron: JANSSENS N. 2019: Eindverslag Stabroek Rode Weel, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1222. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
      Literatuur (2019)
    • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/648

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Werfbegeleiding Antwerpen Stabroek Rode Weel [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980072 (Geraadpleegd op 05-12-2020)