waarneming

Diest Zwartebeekplein

archeologisch element
ID
980078
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980078

Beschrijving

Aan de Demer, langs het Zwartebeekplein, net buiten de historische stadskern van Diest, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Er werden 3 sleuven gegraven omdat men een site vermoedde aan de hand van de vondsten op de buurpercelen. Er werden 2 fragmenten grijs aardewerk aangetroffen in grijze oude cultuurlaag. Ze kunnen in de de Late Middeleeuwen gedateerd worden. Er werd een raster van greppels aangetroffen in de cultuurlaag. Net onder de oude cultuurlaag werd een tweede relevant archeologisch niveau aangetroffen met daarin greppels, kuilen en paalkuilen.


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Laat middeleeuwse structuren

Datering: late middeleeuwen
Context: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Late Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: cultuurlagen
Context: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Diest Zwartebeekplein [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980078 (Geraadpleegd op )