waarneming

Vooronderzoek Puurs-Sint-Amands Zeutestraat

archeologisch element
ID
980083
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980083

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 88 sporen geregistreerd. Behalve enkele verstoringen, recente sporen en natuurlijke verkleuringen werden een aantal sporen ingemeten die archeologische relevant waren. Ze waren goed zichtbaar in de top van de geelgrijze Bt-horizont en toonden zich als blauwgrijze tot houtskoolrijke vlekken.

Er kunnen in de sporen drie zones onderscheiden worden binnen het plangebied. In het noordwesten is vermoedelijk een grafveldje of depositiezone aanwezig op basis van de aangetroffen sporen bestaande uit een circulaire structuur en twee kuiltjes waaronder één met een intact aangetroffen bodemfragment. Op basis van het vondstmateriaal wordt een datering in de late middenijzertijd, vroege late ijzertijd verwacht.

In het zuidwesten van het plangebied werden dan weer houtskoolrijke sporen aangetroffen waarin verbrand aardewerk werd aangetroffen, waaronder ook verbrande importkeramiek. Dit doet vermoeden dat hier een Romeins grafveldje aanwezig is.

In het oostelijk gedeelte van het terrein werden typische nederzettingssporen aangetroffen waaronder met zekerheid ook een spieker. Verwacht wordt dat hier in de buurt een hoofdgebouw en andere bijgebouwen worden aangetroffen. Ook met een waterput moet enigszins rekening gehouden worden. Eén van de sporen leverde aardewerk op dat te dateren is in opnieuw de late midden of vroege late ijzertijd. Maar ook met het aantreffen van een Romeinse nederzetting moet rekening gehouden worden, gezien de aanwezigheid van andere Romeinse sporen.


Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Grafveld IJzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: begraafplaatsen
Gebeurtenis:

Grafveld Romeinse periode

Datering: Romeinse tijd
Typologie: begraafplaatsen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nederzettingssporen IJzertijd

Datering: late ijzertijd (oosten), middenijzertijd
Typologie: spijkers
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Puurs-Sint-Amands Zeutestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980083 (Geraadpleegd op )