waarneming

Werfbegeleiding Oostkamp Legendalesite

archeologisch element
ID
980085
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980085

Beschrijving

Verspreid over de noordelijke zone van de Legendale-site werden drie werkputten aangelegd waarin 18de tot 21de eeuwse restanten zijn aangetroffen. Het betreft hier een systeem van greppels die met rabatbosbouw of hooilaantjes kan gelinkt worden. Dit kende zijn aanvang in de 2de helft van de 18de eeuw en stagneert rond het midden van de 19e eeuw. Hooilaantjes situeren zich in de 19de en vroege 20de eeuw.

De meest recente sporen kwamen aan het licht op de grens tussen werkput twee en drie en kunnen gelinkt worden met het gebruik van de Legendale-site als “stort” in de jaren 70 en 80 van de 20de eeuw.

Tijdens de werfopvolging werden geen vondsten aangetroffen en werden geen stalen genomen van aangetroffen sporen.


Bron     : Laloo P., Deconynck J. & Vergauwe R. 2019: Eindverslag Opgraving 2019I405. Oostkamp – Nieuwenhove: Legendale-site. Bredene: Ghent Archaeological Team bvba.
Auteurs :  GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba
Datum  :

18de eeuw - 20ste eeuw

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, rabatten
Gebeurtenis:

Jaren '60 - '70

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afvallagen, archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Oostkamp Legendalesite [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980085 (Geraadpleegd op )