waarneming

Tremelo Baal Bonten Osstraat

archeologisch element
ID
980087
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980087

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van een proefsleuvenonderzoek bracht een kleine sporencluster aan het licht in het zuidoosten van het terrein. Elders werden nog vier bijkomende sporen geregistreerd. Hun scherpe aflijning liet toe ze te dateren in de 19de – 20ste eeuw. Op basis van de eerder uitgevoerde bureaustudie kunnen ze gelinkt worden aan de bewoning op het tegenoverliggende perceel, aan de overzijde van de Bonten Osstraat. Dit werd ontwikkeld vanaf de tweede helft van de 19de eeuw. Andere concrete gegevens dan deze respectievelijke af- en aanwezigheid van (bewonings)sporen zijn niet aangetroffen.

Er is geen vondstmateriaal aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.


Auteurs :  Bartholomieux, Bart
Datum  : 08-09-2020

19de eeuwse paalkuilen

Datering: 19de eeuw
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verspreid over het onderzochte terrein zijn 11 sporen gevonden. Het gaat om één windval en tien paalsporen. Zes ervan bevinden zich in een cluster in het zuidoosten van het plangebied. Ze behoren tot het areaal rond een 19de-eeuwse bewoning aan de overzijde van de Bonten Osstraat
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat zich geen archeologische site bevindt binnen het plangebied.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tremelo Baal Bonten Osstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980087 (Geraadpleegd op 19-06-2021)