waarneming

Opgraving Diksmuide Esenweg

archeologisch element
ID
980089
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980089

Beschrijving

De drie stoffelijke resten werden aangetroffen in een opgevulde kuil van een granaatinslag en, op basis van de positie van de resten, klaarblijkelijk in een haast neergelegd in de inslag. In de nabije omgeving werden, met uitzondering van een granaatinslag, geen archeologische sporen of structuren aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan de vondstcontext met de gesneuvelde militairen.

Op basis van de historische gegevens, de vastgestelde aanwijzingen aan de hand van de aangetroffen uitrustingselementen (o.a. knopen overjas) én de vondstlocatie kunnen deze gesneuvelden overeenkomstig de historische gegevens in verband gebracht worden met ofwel het 151ste Régiment d’Infanterie ofwel met de Fusiliers Marins (Brigade Ronarc’h) en dan meer bepaald het 1ste en 2de Régiment de Fusiliers Marins.


Bron     : Pype P. & Coenaerts J. 2019: Mort pour la France le 26 octobre 1914 Dixmude. Opgraving van 3 Franse oorlogsslachtoffers gesneuveld tijdens de Slag om de IJzer oktober-november 1914. Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 805. Gent: ABO.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

WO I

Datering: WO I
Typologie: archeologische objecten, deposities van menselijke resten, mijnkraters
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Diksmuide Esenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980089 (Geraadpleegd op )