waarneming

Vooronderzoek Herentals Greesstraat

archeologisch element
ID
980090
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980090

Beschrijving

Er werden in totaal 19 sporen geregistreerd, waarvan 18 met een antropogene oorsprong. Het merendeel van de antropogene sporen bestond uit greppels. Daarnaast zijn de resten van een verspitte horizont, een grote vergraving, een tweetal paalkuilen en een ploegspoor in het vlak gekarteerd. De sporen vormen geen onderdeel van een nederzetting maar zijn de weerslag van het landgebruik in de late middeleeuwen t.e.m. de nieuwste tijd. De sporen bevonden zich allemaal op één archeologisch niveau.


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Sporen Nieuwe/ Nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: paalkuilen, ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Herentals Greesstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980090 (Geraadpleegd op )